Veolia Water Technologies & Solutions

Melden bijzondere voorvallen

Melden bijzondere voorvallen

Wilt U een bijzonder voorval melden? Neem dan contact op met onze milieuklachtenlijn Tel: 31 499 21 90 44

Omwonenden kunnen indien zij hinder ondervinden door één van de activiteiten bij Ecoflow dit melden via onze milieuklachtenlijn. Deze klacht zal behandeld worden volgens ons intern klachtenmangement systeem en de melder zal op de hoogte worden gehouden van de genomen maatregelen om eventuele nadelige effecten te beheersen. Tevens zullen, indien van toepassing, de lokale verantwoordelijke overheden door ons op de hoogte worden gebracht.